top of page

VISIE

Een thuis voor ieder die zoekt

Als open geloofsgemeenschap geloven wij in een persoonlijke wijze van samenkomen waarbij wij samen met elkaar op weg gaan. Wij richten ons heel sterk op ontmoeting. Ontmoeting met God en ontmoeting met elkaar. Iedereen heeft hierin een stem en naar iedere opvatting wordt geluisterd.

Als pionierskerk geloven wij dat juist in deze tijd de protestants christelijke levensbeschouwing een zeer waardevolle en verrijkende manier van leven is. Wij willen midden in de maatschappij staan. Wij willen een taal spreken die begrijpbaar is voor iedereen. Wij willen een leven op manier dat een inspiratie is voor anderen.

Als protestantse kerk staan wij in de traditie van protestantse zingeving. In deze zingeving staat het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus centraal. Wij putten onze inspiratie uit de Bijbel. 

Om invulling te geven aan deze drie pijlers zijn wij constant gedreven om te luisteren naar elkaar en naar wat er leeft en speelt in de stad, ons dienstbaar op te stellen en vanuit deze houding een gemeenschap steeds verder op te bouwen op een manier die past en relevant is voor Aalst.

Onder de link Agenda kunt u zien wat wij nu concreet doen aan activiteiten. Komt u eens langs?

bottom of page